Telefon:
63 220 20 80

Ubezpieczenie szkolne NNW

 

Wybierz ubezpieczenie szkolne od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków
w wariancie dopasowanym do Twoich potrzeb

Na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Edu Plus zatwierdzonych uchwałą nr 05/07/05/2019 Zarządu InterRisk S.A. Vienna Insruance Group z dnia 07.05.2019 wraz z postanowieniami dodatkowymi do OWU.

 

SUMA UBEZPIECZENIA 15 000 zł 20 000 zł 25 000 zł 30 000 zł 50 000 zł
Śmierć Ubezpieczonego w następstwie wypadku komunikacyjnego - Opcja D1 (suma wypłat) 22 500 zł 30 000 zł 37 500 zł 45 000 zł 75 000 zł
Śmierć Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku 15 000 zł 20 000 zł 25 000 zł 30 000 zł 50 000 zł
Śmierć Ubezpieczonego w wyniku zawału serca i udar mózgu 15 000 zł 20 000 zł 25 000 zł 30 000 zł 50 000 zł
100% uszczerbku na zdrowiu w wyniku nieszczęśliwego wypadku 15 000 zł 20 000 zł 25 000 zł 30 000 zł 50 000 zł
poniżej 100% uszczerbku na zdrowiu w wyniku NW ZA KAŻDY 1% USZCZERBKU 150 zł za 1% 200 zł za 1% 250 zł za 1% 300 zł za 1% 500 zł za 1%
Zwrot kosztów nabycia wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie do 30% do 4.500 zł do 6.000 zł do 7.500 zł do 9.000 zł do 15 000 zł
Zwrot kosztów przekwalifikowania zawodowego osób niepełnosprawnych do 30% do 4.500 zł do 6.000 zł do 7.500 zł do 9.000 zł do 15 000 zł
Z tytułu uszczerbku na zdrowiu w wyniku ataku padaczki - jednorazowe świadczenie 150 zł 200 zł 250 zł 300 zł 500 zł
Śmierć rodzica lub opiekuna prawnego Ubezpieczonego w NNW - jednorazowe świadczenie 1 500 zł 2 000 zł 2 500 zł 3 000 zł 5 000 zł
Zdiagnozowanie u Ubezpieczonego sepsy - świadczenie jednorazowe 1 500 zł 2 000 zł 2 500 zł 3 000 zł 5 000 zł
Z tytułu wstrząśnienia mózgu w następstwie nw - w wyniku którego konieczny był co najmniej 3 dniowy pobyt w szpitalu 150 zł 200 zł 250 zł 300 zł 500 zł
Oparzenia w wyniku nieszczęśliwego wypadku - Opcja D2 do 1 000 zł do 1 000 zł do 1 000 zł do 1 000 zł do 1 000 zł
Odmrożenia - Opcja D3 do 1 000 zł do 1 000 zł do 1 000 zł do 1 000 zł do 1 000 zł
Pogryzienie przez psa i inne zwierzęta oraz pokąsanie przez owady - jednorazowe świadczenie (związane z pobytem w szpitalu) 150 zł 200 zł 250 zł 300 zł 500 zł
Z tytułu uszkodzeń ciała w następstwie nieszczęśliwego wypadku, które wymagały interwencji lekarskiej w placówce medycznej oraz leczenia i co najmniej dwóch wizyt kontrolnych 1% SU 150 zł 200 zł 250 zł 300 zł 500 zł
Zdiagnozowanie u Ubezpieczonego wady wrodzonej serca - Opcja D12 1 000 zł 1 000 zł 1 000 zł 1 000 zł 1 000 zł
Świadczenie z tytułu zdiagnozowania u Ubezpieczonego boreliozy - jednorazowe świadczenie w wys. 5% SU 750 zł 1 000 zł 1 250 zł 1 500 zł 2 500 zł
Zwrot kosztów za zakup lub naprawę okularów w związku z NW podczas zajęć lekcyjnych do wysokości 100 zł 100 zł 100 zł 100 zł 100 zł 100 zł
Pobyt w szpitalu w wyniku nieszczęśliwego wypadku - Opcja D4 (świadczenie od 1 dnia pod warunkiem 3 dniowego pobytu w szpitalu do 90 dni) 50 zł za dzień 50 zł za dzień 50 zł za dzień 50 zł za dzień 50 zł za dzień
Pobyt w szpitalu w wyniku choroby - Opcja D5 (świadczenie od 2 dnia pod warunkiem 3 dniowego pobytu w szpitalu do 60 dni) 50 zł za dzień 50 zł za dzień 50 zł za dzień 50 zł za dzień 50 zł za dzień
Zwrot kosztów zakupu leków w związku z NNW - Opcja D18 do 500 zł do 500 zł do 500 zł do 500 zł do 500 zł
Koszty Leczenia w wyniku nieszczęśliwego wypadku - Opcja D10 do 750 zł do 750 zł do 750 zł do 4 500 zł do 6 000 zł
Koszty Leczenia stomatologicznego w wyniku nieszczęśliwego wypadku - Opcja D13 do 500 zł do 500 zł do 500 zł do 500 zł do 500 zł
Rozszerzenie zakresu o wyczynowe uprawianie sportu w zakresie bez dopłaty !!!
SKŁADKA ROCZNA ZA OSOBĘ
- bez kodu promocji
39,90 zł 48,10 zł 56,30 zł 69,10 zł 103,70 zł
SKŁADKA ROCZNA ZA OSOBĘ
- z kodem promocji
29,90 zł 38,10 zł 46,30 zł 59,10 zł 93,70 zł
Tu jest miejsce na kod promocji
 
Wybrany wariant ubezpieczenia
    Wybrany wariant można zmienić na późniejszym etapie  
 

Jak przystąpić do ubezpieczenia?

Chcesz bez niepotrzebnego stresu przystąpić do ubezpieczenia?
Kliknij w poniższy przycisk aby obejrzeć 4-minutowy film instruktażowy.

 

Obejrzyj film  

Kto może zostać objęty ubezpieczeniem?

Ubezpieczonym w ramach tej oferty może być osoba fizyczna w wieku do lat 25, spełniająca definicję Dziecko zgodnie z definicją OWU
zatwierdzonych uchwałą nr 05/07/05/2019 Zarządu InterRisk TU S. A. VIG z dn. 7 maja 2019

Ceny/Składki/Opłaty promocyjne

Składki we wszystkich wariantach są promocyjne dla ubezpieczeń zawieranych na portalu Centrum Polis.
www.centrumpolis.pl/Sklep/Szkolne

Przystąpienie i okres ubezpieczenia

Warunkiem objęcia ochroną ubezpieczeniową przez TU InterRisk jest przystąpienie do ubezpieczenia i opłacenie składki. Ubezpieczenie zawierane jest na 12 miesięcy, a ubezpieczeni objęci są ochrona od następstw nieszczęśliwych wypadków 24 godziny na dobę.

Rozszerzenie zakresu ubezpieczenia

Ubezpieczenie zawarte jest w Opcji Podstawowej z bardzo szeroką tabelą uszczerbków. Wszystkie warianty obejmują wyczynowe uprawianie sportu.

Kontakt z Centrum Polis

 

Centrum Polis Sp. z o.o.

ul. Przemysłowa 75, 62-510 Konin
 

Telefon: +48 63 220 20 80

dostępny od poniedziałku do piątku
w godzinach od 7:30 do 18:00

Faks: +48 63 22 20 21

E-mail:  sklep@centrumpolis.pl

Więcej ... 

Obsługa ubezpieczenia

Obsługę tego ubezpieczenia prowadzi Centrum Polis. Jesteśmy rzetelną i profesjonalną firmą specjalizującą się w kompleksowym doradztwie oraz obsłudze ubezpieczeń komunikacyjnych, majątkowych, rolnych, zdrowotnych, turystycznych, a także ubezpieczeń na życie. Ofertę kierujemy zarówno dla Klientów Indywidualnych jak i podmiotów gospodarczych.

Więcej ubezpieczeń ...  

Realizacja ubezpieczenia

Ochronę ubezpieczeniową zapewnie InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group. InterRisk działa na polskim rynku nieprzerywanie od 1993 i jest jednym z wiodących ubezpieczycieli majątkowych. Każdego roku spółka otacza ochroną ubezpieczeniową blisko 2 miliony Klientów.