Ubezpieczenie szkolne NNW

PROGRAM SPECJALNY

 

Wybierz ubezpieczenie szkolne od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków
w wariancie dopasowanym do Twoich potrzeb

Na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Edu Plus zatwierdzonych uchwałą nr 01/03/03/2020 Zarządu InterRisk S.A. Vienna Insruance Group z dnia 03.03.2020 wraz z postanowieniami dodatkowymi do OWU.

 

Rodzaj świadczenia Wariant A
SU 15 000
Wariant B
SU 20 000
Wariant C
SU 25 000
Wariant D
SU 30 000
Wariant E
SU 50 000
Śmierć Ubezpieczonego w NNW na terenie placówki oświatowej (łączna suma wypłat) 30 000 zł 40 000 zł 50 000 zł 60 000 zł 100 000 zł
Śmierć Ubezpieczonego w następstwie wypadku komunikacyjnego -Opcja D1 (suma wypłat) 22 500 zł 30 000 zł 37 500 zł 45 000 zł 75 000 zł
Śmierć Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku 15 000  20 000  25 000  30 000  50 000 zł
Śmierć Ubezpieczonego w wyniku zawału serca i udar mózgu 15 000  20 000  25 000  30 000  50 000 zł
100% uszczerbku na zdrowiu w wyniku NNW 15 000  20 000  25 000  30 000  50 000 zł
Poniżej 100% uszczerbku na zdrowiu w wyniku NW ZA KAŻDY 1% USZCZERBKU 150 zł za 1% 200 zł za 1% 250 zł za 1% 300 zł za 1% 500 zł za 1%
Zwrot kosztów nabycia wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie do 30% do 4 500 zł do 6 000 zł do 7 500 zł do 9 000 zł do 15 000 zł
W tym Zwrot kosztów za zakup lub naprawę okularów w związku z NW na terenie Placówki oświatowej do wysokości 200 zł do 200 zł do 200 zł do 200 zł do 200 zł do 200 zł
Zwrot kosztów przekwalifikowania zawodowego osób niepełnosprawnych do 30% do 4 500 zł do 6 000 zł do 7 500 zł do 9 000 zł do 15 000 zł
Z tytułu uszczerbku na zdrowiu w wyniku ataku padaczki (jednorazowe świadczenie) 150  200  250  300  500 
Śmierć rodzica lub opiekuna prawnego Ubezpieczonego w NNW (jednorazowe świadczenie) 1 500  2 000  2 500  3 000  5 000 
Zdiagnozowanie u ubezpieczonego SEPSY (jednorazowe świadczenie) 3 000  4 000  5 000  6 000  10 000 
Z tytułu wstrząśnienia mózgu w następstwie NW, w wyniku którego konieczny był co najmniej 3 dniowy pobyt w szpitalu 150  200  250  300  500 
W przypadku zatrucia pokarmowego, zatrucia gazami, porażenia prądem, piorunem lub w przypadku rozpoznania u ubezpieczonego chorób odzwierzęcych 750  1 000 zł 1 250  1 500  2 500 zł
Oparzenia w wyniku nieszczęśliwego wypadku - Opcja D2 do 500 zł do 500 zł do 500 zł do 500 zł do 500 zł
Odmrożenia - Opcja D3 do 500 zł do 500 zł do 500 zł do 500 zł do 500 zł
Jednorazowe świadczenie 1% SU za pogryzienie przez psa 150  200  250  300  500 
Jednorazowe świadczenie 2% SU za pokąsanie, ukąszenie - warunek co najmniej 2 dniowy pobyt w szpitalu 300  400  500  600  1 000 
Z tytułu uszkodzeń ciała w następstwie nieszczęśliwego wypadku, które wymagały interwencji lekarskiej w placówce medycznej oraz leczenia i co najmniej dwóch wizyt kontrolnych (1% SU) 150  200  250  300  500 
POWAŻNE CHOROBY – Opcja D6 do 1 000 zł do 1 000 zł do 1 000 zł do 1 000 zł do 1 000 zł
KOSZTY LEKÓW W ZWIĄZKU Z NNW - Opcja D18 do 500 zł do 500 zł do 500 zł do 500 zł do 500 zł
Rozpoznanie u Ubezpieczonego wady wrodzonej serca - OpcjaD12 1 000  1 000  1 000  1 000  1 000 
Pakiet Kleszcz – rozpoznanie BORELIOZY - Opcja D20 (świadczenia zgodnie z OWU) 1 500  1 500  1 500  1 500  1 500 
Pobyt w szpitalu w wyniku NW - Opcja D4 (świadczenie od 1 dnia pod warunkiem 2 dniowego pobytu w szpitalu do 100 dni) 100 zł za dzień 100 zł za dzień 100 zł za dzień 100 zł za dzień 100 zł za dzień
Pobyt w szpitalu w wyniku choroby - Opcja D5 (świadczenie od 2 dnia pod warunkiem 3 dniowego pobytu w szpitalu do 100 dni) w tym brak wyłączenia Sars COV-2 70 zł za dzień 70 zł za dzień 70 zł za dzień 70 zł za dzień 70 zł za dzień
Koszty Leczenia w wyniku nieszczęśliwego wypadku - Opcja D10 (w tym rehabilitacja wg OWU) do 3000 zł do 3000 zł do 3 000 zł do 3 000 zł do 3 000 zł
Koszty Leczenia stomatologicznego w wyniku NW - Opcja D13 do 500 zł do 500 zł do 500 zł do 500 zł do 500 zł
Rozszerzenie zakresu o wyczynowe uprawianie sportu w zakresie bez dopłaty !!!
SKŁADKA ROCZNA ZA OSOBĘ
- bez kodu promocji
41,80 zł 49,40 zł 60,50 zł 68,00 zł 98,40 zł
SKŁADKA ROCZNA ZA OSOBĘ
- z kodem promocji
30,10 zł 36,60 zł 43,00 zł 49,40 zł 75,20 zł

Wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności zawarte są w ogólnych warunkach ubezpieczenia EDU Plus zatwierdzonych uchwałą nr 01/03/03/2020 Zarządu Ubezpieczyciela z dnia 03 marca 2020 r. dostępnych na stronie interrisk.pl.

Tu jest miejsce na kod promocji
 
Wybrany wariant ubezpieczenia
    Wybrany wariant można zmienić na późniejszym etapie  
 

Jak przystąpić do ubezpieczenia?

Chcesz bez niepotrzebnego stresu przystąpić do ubezpieczenia?
Kliknij w poniższy przycisk aby obejrzeć 4-minutowy film instruktażowy.

 

Obejrzyj film  

Kto może zostać objęty ubezpieczeniem?

Ubezpieczonym w ramach tej oferty może być osoba fizyczna w wieku do lat 25, spełniająca definicję Dziecko zgodnie z definicją OWU
zatwierdzonych uchwałą nr 01/03/03/2020 Zarządu InterRisk TU S. A. VIG z dn. 3 marca 2020

Ceny/Składki/Opłaty promocyjne

Składki we wszystkich wariantach są promocyjne dla ubezpieczeń zawieranych na portalu Centrum Polis.
www.centrumpolis.pl/Sklep/Szkolne

Przystąpienie i okres ubezpieczenia

Warunkiem objęcia ochroną ubezpieczeniową przez TU InterRisk jest przystąpienie do ubezpieczenia i opłacenie składki. Ubezpieczenie zawierane jest na 12 miesięcy, a ubezpieczeni objęci są ochrona od następstw nieszczęśliwych wypadków 24 godziny na dobę.

Rozszerzenie zakresu ubezpieczenia

Ubezpieczenie zawarte jest w Opcji Podstawowej z bardzo szeroką tabelą uszczerbków. Wszystkie warianty obejmują wyczynowe uprawianie sportu.

Kontakt z Centrum Polis

 

Centrum Polis Sp. z o.o.

ul. Przemysłowa 75, 62-510 Konin
 

Telefon: +48 63 220 20 80

dostępny od poniedziałku do piątku
w godzinach od 7:30 do 15:30

Faks: +48 63 22 20 21

E-mail:  sklep@centrumpolis.pl

Więcej ... 

Obsługa ubezpieczenia

Obsługę tego ubezpieczenia prowadzi Centrum Polis. Jesteśmy rzetelną i profesjonalną firmą specjalizującą się w kompleksowym doradztwie oraz obsłudze ubezpieczeń komunikacyjnych, majątkowych, rolnych, zdrowotnych, turystycznych, a także ubezpieczeń na życie. Ofertę kierujemy zarówno dla Klientów Indywidualnych jak i podmiotów gospodarczych.

Więcej ubezpieczeń ...  

Realizacja ubezpieczenia

Ochronę ubezpieczeniową zapewnie InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group. InterRisk działa na polskim rynku nieprzerywanie od 1993 i jest jednym z wiodących ubezpieczycieli majątkowych. Każdego roku spółka otacza ochroną ubezpieczeniową blisko 2 miliony Klientów.